46490 - Το εσωτερικό

Ν. Λυγερός

Το εσωτερικό
design
είναι η εφαρμογή
της Έξυπνης
Παιδείας
που θα φτιάξει
τον χώρο
του χρόνου
της ανθρωπιάς.
Η δομή του
είναι
για να ζήσουν
οι ανθρώπινες
πέτρες
έτσι
είναι
η επίλυση
ενός tsumego
ζωής
που απελευθερώνει
τους ανθρώπους
για να δημιουργήσουν
το έργο τους.