46505 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
να διαψεύδονται
οι λανθασμένες
πληροφορίες
που προσπαθούν
να παραπληροφορήσουν
τους μη ειδικούς,
διότι είναι
μια μορφή
ενεργής
άμυνας
που δεν περιμένει
να δει
τις επιπτώσεις
για να περάσει
στην αντεπίθεση
εκ των υστέρων
διότι
η ηττοπάθεια
πρέπει
να καταπολεμηθεί
εξ αρχής
λόγω αξίας.