46508 - Με τα δώρα

Ν. Λυγερός

Με τα δώρα
της Κυρίας
ο θησαυρός
απέκτησε
μία απτή
έννοια
για τους μικρούς
ανθρώπους
διότι
τώρα
ξέρουν
τι σημαίνει
να προστατεύεις
κάτι το πολύτιμο
επειδή
έχει
μια ιστορία
και έχει
νόημα
για το μέλλον
αφού
δημιουργεί
χαρά
στους ανθρώπους.