46514 - Πάνω στις παρτιτούρες

Ν. Λυγερός

Πάνω στις παρτιτούρες
δεν βλέπεις
μόνο νότες
όπως θεωρούν
οι περισσότεροι
αλλά
και το ύφος
της ευαισθησίας
του συνθέτη
που περνά
μηνύματα
στον κόσμο
από την εσωτερική του
αντίληψη
των πραγμάτων
και αυτό
σημαίνει
ότι έχουμε
ακόμα
ν’ ανακαλύψουμε
στοιχεία
πάνω
από τις λεπτομέρειες.