46520 - Κάθε φθορά

Ν. Λυγερός

Κάθε φθορά
που προκαλούμε
στα Άρθρα
του Προσυμφώνου
είναι και μία νίκη
της μνήμης
ενάντια στη λήθη
γι’ αυτό δώσε
σημασία
σε όλες
τις λεπτομέρειες
για να μπορείς
ν’ αντισταθείς
στις επιθέσεις
της παραπληροφόρησης
μιας προπαγάνδας
που δεν έχει πια
την εξουσία
και προσπαθεί
με μίζερο
τρόπο
να επηρεάσει
τους καθυστερημένους.