46523 - Και το ελαιόλαδο

Ν. Λυγερός

Και το ελαιόλαδο
που παράγεις
στην περιοχή σου
αποτελεί
μορφή αντίστασης
στη λήθη
αφού συνεχίζεις
την παράδοση
που άλλοι
θέλουν
να σβήσουν
έτσι ώστε
όλα
μα όλα
να είναι
ίδια
ενώ
η ουσία
είναι
να ενωθούν
οι διαφορές
για να ζήσει
η ποικιλία
της Ανθρωπότητας.