46526 - Τα παραδείγματα

Ν. Λυγερός

Τα παραδείγματα
των ηρώων
του παρελθόντος
είναι αυτά
που δυναμώνουν
την ψυχή σου
για να κάνει
υπερβάσεις
πέρα
από τα όρια
και γι’ αυτό
τα αυταρχικά
καθεστώτα
δεν θέλουν
καθόλου
τους ήρωες
αλλά φτιάχνουν
τεχνητά
δικούς τους
για να κάνουν
αυτά
που θέλουν
μόνο.