46527 - Κοίτα

Ν. Λυγερός

Κοίτα
πιο πέρα
από τα βήματα
του παραδοσιακού χορού
για να βρεις στοιχεία
της βαθιάς ιστορίας
που ζουν μέσα
σε αυτό που ονομάζεις
λεπτομέρειες.
Κι αν θέλεις
να δεις
πόσο σημαντικές
είναι
κοίτα
γιατί
οι βάρβαροι
θέλουν
να τις σβήσουν
από την ιστορία
για να μην υπάρχει
κανένα
πάτημα
για τους αθώους.