46529 - Αν βλέπεις τον Πόντο

Ν. Λυγερός

Αν βλέπεις τον Πόντο
ως κατεχόμενο έδαφος
τότε είσαι δικός μας
και για την εκατονταετία
πρέπει να παλεύεις
ακόμα και τώρα
γιατί κάθε μέρα
έχει σημασία
για να είσαι
ενοχλητικός
σε επίπεδο
Ανθρωπότητας
έτσι ώστε
να μάθει
ο γενοκτόνος
ότι ποτέ
δεν ξέχασες
το έγκλημα
και ότι συνεχίζεις
χωρίς ποτέ
να κάνεις
πίσω
το αναγκαίο
έργο.