46533 - Αν γεννήθηκε

Ν. Λυγερός

Αν γεννήθηκε
στη Μασσαλία
ο Παύλος Μελάς
είναι γιατί
οι Τούρκοι
καταδίωξαν
τους προγόνους του
στην Ήπειρο
και αυτοί
βρήκαν
καταφύγιο
στη Γαλλία.
Έτσι
από την αρχή
υπήρχε
μέσα του
ένα ιστορικό
ενάντια
στη βαρβαρότητα
του καθεστώτος
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.