46534 - Ο πατέρας

Ν. Λυγερός

Ο πατέρας
του Παύλου Μελά
διέθεσε
την περιουσία του
στον αγώνα
της Ηπείρου
της Θεσσαλίας
της Μακεδονίας
και της Κρήτης
για να είναι
και αυτές
ελεύθερες
και να ενσωματωθούν
στην τότε
μικρή Ελλάδα.
Αυτό
το παράδειγμα
προς μίμηση
πρέπει
να έχουμε
στο μυαλό μας
για το μέλλον
του Ελληνισμού.