46536 - Η παραγωγή ζεόλαδου

Ν. Λυγερός

Η παραγωγή ζεόλαδου
είναι μια άλλη μορφή
αντίστασης
στη βαρβαρότητα
αφού
επιλέγουμε
την αναβάθμιση
ενός προϊόντος
υψηλής ποιότητας
με τη χρήση
φυσικής προστασίας
χάρη στην ιδέα
της ανθρώπινης
νοημοσύνης
έτσι
δεν ξεχνάμε
την παράδοση
και συνεχίζουμε
την καινοτομία
αποδεικνύοντας
ότι μπορεί
να δημιουργήσει
αλλαγή
κύκλου.