46538 - Στην αυλή

Ν. Λυγερός

Στην αυλή
του σχολείου
δύο αθώες ελιές
περίμεναν
την προστασία
των μικρών
Δίκαιων
που είχαν
μάθει
μέσω
της Κυρίας
ότι ανήκουν
στον θησαυρό
που έπρεπε
να προσέχουν
έτσι
όταν έγινε
η πρώτη
επαφή
όλοι μαζί
αγκάλιασαν
τις ελιές
για ν’ αλλάξει
ο κύκλος.