46540 - Το δώρο της ελιάς

Ν. Λυγερός

Το δώρο της ελιάς
δεν είναι μόνο
συμβολικό
αφού μπορεί
να φέρει
και φως
μέσα
στη νύχτα
αλλά
και χριστιανικό
αφού
με αυτή
μόνο
μπορείς
να έχεις
το χρίσμα
και στη συνέχεια
να είσαι
πιστός
με τον σταυρό
στο μέτωπο.