46542 - Βουλγαρική προπαγάνδα του 1894

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Χωρίς να το πει με ξεκάθαρο τρόπο, η Βουλγαρία οργανώνει ένα κίνημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να μη μπορεί να την κατηγορήσει κανείς. Όμως διαβάζοντας στοιχεία από τα γραπτά του Ivan Hadjinikolov βρίσκουμε τις πέντε αρχές της επαναστατικής οργάνωσης οι οποίες όχι μόνο είναι ενδεικτικές αλλά εξηγούν πολλές κινήσεις της εποχής αλλά και μετέπειτα.
“1. Η επαναστατική οργάνωση πρέπει να δημιουργηθεί στο εσωτερικό της Μακεδονίας και πρέπει να δρα εκεί, έτσι ώστε οι Έλληνες και οι Σέρβοι να μην μπορούν να την ταυτοποιήσουν ως ένα εργαλείο της βουλγαρικής κυβέρνησης.
2. Οι ιδρυτές της πρέπει να είναι τοπικοί και πρέπει να ζουν στη Μακεδονία.
3. Ο πολιτικός σκοπός της οργάνωσης πρέπει να είναι η αυτονομία της Μακεδονίας.
4. Η οργάνωση πρέπει να είναι μυστική και ανεξάρτητη, χωρίς καμία σχέση με τις κυβερνήσεις των απελευθερωμένων γειτονικών χωρών.
5. Από τη μακεδονική μετανάστευση στη Βουλγαρία και τη βουλγαρική κοινωνία, μόνο η ηθική και υλική βοήθεια για την εξέγερση των μακεδονικών επαναστατών, πρέπει να ζητηθεί.”

Με αυτά τα δεδομένα είναι ξεκάθαρη η βουλγαρική εμπλοκή.