46547 - Η Ουκρανική Εκκλησία

Ν. Λυγερός

Η Ουκρανική Εκκλησία
που είχε αναγνωριστεί
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και την Εκκλησία της Ελλάδας
μετά από τεράστιες υπερβάσεις
λόγω πιέσεων
που υπήρχαν,
αναγνωρίστηκε
και από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
το οποίο ήξερε
ότι έπρεπε να λυθεί
αυτό το αιωνόβιο θέμα
που προκαλούσε
εσωτερικά δομικά
προβλήματα
στο χώρο της πίστης
χωρίς να υπάρχει
ουσιαστικός
θρησκευτικός λόγος
έτσι σιγά σιγά
αποκτούμε
και μια συνοχή.