46548 - Και τα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Και τα δάκτυλα
που κρατούν
το μολύβι
τα προσέχουμε
στην Έξυπνη
Παιδεία
γιατί είναι
το πρώτο
εργαλείο
που διαθέτει
ο εγκέφαλος
για να σχεδιάσει
αυτά
που σκέφτεται
και να απεικονίσει
με το δικό του
τρόπο
αυτά που βλέπει
και αντιλαμβάνεται
όταν
τον εξετάζει
με το βλέμμα
της νοημοσύνης.