46553 - Με τα χρώματα

Ν. Λυγερός

Με τα χρώματα
πάνω
στο νησί
εμφανίστηκε
μια νέα
δομή
που είχε
άλλες
ιδιότητες
έτσι
ήταν
έτοιμη
να βοηθήσει
τους μικρούς
ανθρώπους
να δουν
πιο βαθιά
την επιφάνεια
μίας εικόνας
που είχε
μυστικά
να κρύψει.