46554 - Ανάμεσα

Ν. Λυγερός

Ανάμεσα
στον ουρανό
και τη γη
δεν υπάρχει
μόνο
ο ορίζοντας
αλλά
κι ένας χορός
που δημιουργεί
νέες δομές
που αγγίζουν
τους ανθρώπους
γιατί λειτουργεί
σαν ενδιάμεσο
έτσι
υπάρχει
το τσέλο
και η άρπα
για να δείξουν
το μονοπάτι
στα έγχορδα
που ακολουθούν.