46561 - Οι ικανότητες

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Οι ικανότητες
που έχουμε
δεν επαρκούν,
αν δεν μπορούν
ν’ ακολουθήσουν
τις συμβουλές
της Διδασκαλίας
που επιτρέπουν
την υλοποίηση
των υπερβάσεων
γιατί μετά
ξέρουν
ποιος είναι
ο σκοπός τους
και ακόμα
πιο σημαντικό
ποιο είναι
το νόημά τους
για τη συνέχεια
του έργου
της Ανθρωπότητας
πέρα
από τις κοινωνίες.