46563 - Οι δράσεις

Ν. Λυγερός

Οι δράσεις
των λεγόμενων
επαναστατικών
οργανώσεων
στην περιοχή
των Σκοπίων
είχαν πάντα
τον ίδιο σκοπό
δηλαδή ν’ αλλοιώσουν
τα δεδομένα
έτσι ώστε
να γίνουν
όλο και πιο βαθιά
βουλγάρικα
για να μην υπάρχει
άλλη διεκδίκηση
από την Σερβία
και την Ελλάδα.