46564 - Οι στημένοι

Ν. Λυγερός

Οι στημένοι
Βαλκανικοί
Πόλεμοι
φαίνονται
καλύτερα
αν τους εξετάσουμε
αναδρομικά
γιατί τότε
βλέπουμε
πιο ξεκάθαρα
πώς λειτούργησε
η Βουλγαρία
και ποιος ήταν
ο αληθινός της
σκοπός
πίσω από την απελευθέρωση
από την Τουρκία.