46565 - Οι οργανώσεις της προπαγάνδας

Ν. Λυγερός

Οι οργανώσεις της προπαγάνδας
του προηγούμενου αιώνα
στην περιοχή
των Σκοπίων
ήθελαν τα ίδια
που θέλουν
και τώρα
διότι η ιδεολογία τους
δεν έχει αλλάξει
και σκέφτονται
μια βαλκανική ένωση
μόνο που τότε δεν υπήρχε
η Ευρωπαϊκή Ένωση
και υπήρχε τουλάχιστον
μια δικαιολογία
ενώ τώρα
είναι πραγματικά
μια καθυστερημένη προσέγγιση.