46566 - Η αξία

Ν. Λυγερός

Η αξία
του Παύλου Μελά
και του Ίωνα Δραγούμη
είναι μεγαλύτερη
απ’ ό,τι πιστεύεις
διότι με το έργο τους
αλλά και τη ζωή τους
ξεπέρασαν
την απλοϊκή έννοια
της μεγάλης ιδέας
και εξερεύνησαν
τα θεμέλια
του Ελληνισμού
με τη νέα του εκδοχή
για να προετοιμάσουν
την κατανόηση
του δώρου του Χρόνου
στην Ανθρωπότητα.