46567 - Αν αντιλαμβάνεσαι

Ν. Λυγερός

Αν αντιλαμβάνεσαι
ότι έχουμε
έναν αιώνα μετά
τους ίδιους εχθρούς
όσον αφορά
στον πυρήνα
της προπαγάνδας
πρέπει να είσαι
πιο προσεχτικός
με αυτούς
που λόγω μόδας
ενώνονται
με αυτούς
διότι θα είναι
συνεργοί
της βαρβαρότητας.