46568 - Κάθε στοιχείο

Ν. Λυγερός

Κάθε στοιχείο
βαρβαρότητας
όπου και να βρίσκεται
πρέπει να αντιμετωπισθεί
ορθολογικά
και αποτελεσματικά
γιατί ποτέ
δεν είναι
μια λεπτομέρεια
αφού πάντα
μπορεί να συνδεθεί
με κάποιο άλλο
και να κάνει
περισσότερο κακό
στην Ανθρωπότητα
επειδή
το αφήσαμε
να εξελιχθεί.