46570 - Η έννοια

Ν. Λυγερός

Η έννοια
της ένωσης
των Βαλκανίων
είναι μείγμα
κατάλοιπου
Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
και κομμουνιστικής
θεώρησης
του κόσμου
το οποίο
σε κάθε περίπτωση
αποτελεί
επίθεση
κατά
της ιστορίας
της Ευρώπης.