46584 - Τα μέρη της συμφωνίας

Ν. Λυγερός

Τα μέρη της συμφωνίας
δεν είναι ακριβώς
το ανάλογο
των πράξεων
του θεατρικού
γιατί η μουσική
είναι γλώσσα
που θέλει
στηρίγματα
γιατί δεν εκφράζει
το ίδιο βάθος
και πρέπει
να φανεί
η εξέλιξη
με τη χρήση
των μοτίβων.