46598 - Την ώρα

Ν. Λυγερός

Την ώρα
που άλλοι
πεθαίνουν
μέσα
στο παρελθόν
επειδή
δεν είδαν
το παρόν
ως προσιτό
αντικείμενο
εσύ σχεδιάζεις
το μέλλον
που θα ζήσουν
οι άλλοι άλλοι
που περιμένουν
την συνέχεια.