46606 - Μαθαίνεις

Ν. Λυγερός

Μαθαίνεις
με τη μελέτη
της παλιάς
κατάστασης
των πραγμάτων
μέσω
της βαθιάς
ιστορίας
γιατί ξέρει
τι έγινε
χωρίς
να συμβιβάζεται
με τεχνητά
δεδομένα
που έπλασαν
οι ιδεολογίες
των κοινωνικών
εποχών.