46607 - Στην υψηλή στρατηγική

Ν. Λυγερός

Στην υψηλή στρατηγική
μια ισοπαλία
χωρίς κόστος
είναι
καλύτερη
από μια νίκη
που είναι άχρηστη
γιατί η τελευταία
μπορεί
να γίνει
επικίνδυνη
στην συνέχεια
λόγω
της έλλειψης
δυνάμεων
που αντέχουν
κι άλλα χτυπήματα.