46608 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
της ουσίας
βλέπεις
το εύρος
των θυσιών
του Ελληνισμού
για να παραμείνει
ο Χρόνος
των Ελλήνων
ελεύθερος
και έτοιμος
να αντιμετωπίσει
τα χτυπήματα
της βαρβαρότητας
από όπου
και να έρχονται
λόγω
ανάγκης.