46609 - Τα μυρμήγκια

Ν. Λυγερός

Τα μυρμήγκια
όταν παίρνουν
εντολή
από τη μυρμηγκοφωλιά
θα πεθάνουν
στη μάχη
στην είσοδο
για να μη μπορεί
ο εχθρός
να εισέλθει
και να καταστρέψει
όλη την αποικία
έτσι πρέπει
με τη νοημοσύνη μας
να κάνουμε
τουλάχιστον
αυτό.