46611 - Όταν φτιάχνεις

Ν. Λυγερός

Όταν φτιάχνεις
ενδιάμεσα
είναι στην ουσία
για να μην πετύχεις
τον στόχο σου
διότι αυτά
είναι εμπόδια
που δεν λειτουργούν
ως ενδείξεις
αλλά προκαλούν
χρονοκαθυστερήσεις
έτσι
το ενδιάμεσο
παραμορφώνει
την πορεία
της επίλυσης.