46612 - Αν σκεφτείς

Ν. Λυγερός

Αν σκεφτείς
πιο βαθιά
θα δεις
ότι το ενδιάμεσο
είναι εμπόδιο,
το εμπόδιο
είναι βοήθεια
και αυτή
καθυστέρηση
για την επίλυση
του προβλήματος
όταν αυτό
είναι πολύπλοκο
και θέλει
στρατηγική
για να βρεθεί
η λύση.