46616 - Αν οι Θερμοπύλες

Ν. Λυγερός

Αν οι Θερμοπύλες
και η Σαλαμίνα
έχουν τόσο
μεγάλη σημασία
δεν είναι μόνο
επειδή ήταν
ελληνικές άμυνες
που νίκησαν
τις επιθέσεις
της Περσίας
αλλά
ένα δημοκρατικό
σύστημα
που νίκησε
ένα αυταρχικό
σύστημα
της βαρβαρότητας.

Close Menu