46616 - Αν οι Θερμοπύλες

Ν. Λυγερός

Αν οι Θερμοπύλες
και η Σαλαμίνα
έχουν τόσο
μεγάλη σημασία
δεν είναι μόνο
επειδή ήταν
ελληνικές άμυνες
που νίκησαν
τις επιθέσεις
της Περσίας
αλλά
ένα δημοκρατικό
σύστημα
που νίκησε
ένα αυταρχικό
σύστημα
της βαρβαρότητας.