46617 - Η μάχη των Πλαταιών

Ν. Λυγερός

Η μάχη των Πλαταιών
και της Μυκάλης
είναι θεμελιακές
διότι αυτές είναι
που κλείνουν
οριστικά
την περσική εισβολή
και τερμάτισαν
κάθε νέα
απόπειρα
αυτό όμως
δεν σημαίνει
ότι έγιναν
με στρατηγική
αφού είναι
η τακτική
που καθόρισε
την έκβαση.