46618 - Η θυσία των Θερμοπυλών

Ν. Λυγερός

Η θυσία των Θερμοπυλών
και η νίκη της Σαλαμίνας
έπρεπε να συμπληρωθούν
με τις μάχες των Πλαταιών
και της Μυκάλης
αλλά αυτές ήταν ήττες
οπορτουνισμού
αρχικά
και στη συνέχεια
μορφές
serendipity
γιατί
οι Πέρσες
παρερμήνεψαν
την κίνηση
των Ελλήνων
και τους επιτέθηκαν
σε λανθασμένο πλαίσιο.