46619 - Οι Έλληνες

Ν. Λυγερός

Οι Έλληνες
κατά λάθος
παγίδευσαν
τους Πέρσες
στις Πλαταιές
γιατί αυτοί
νόμιζαν
ότι αποχωρούσαν
χωρίς
να δώσουν
μάχη
και θέλησαν
να τους αποτελειώσουν
πριν καταφέρουν
να φύγουν
αλλά το έδαφος
βοήθησε
τους Έλληνες.