46628 - Η συνέχεια του αγώνα

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια του αγώνα
είναι αυτή
που δίνει αξία
στην υψηλή
στρατηγική
διότι υποστηρίζει
τα βήματά της
σε τακτικό επίπεδο
και αυτό σημαίνει
ότι χρειάζονται
ενισχύσεις
υλοποίησης
αλλιώς οι στόχοι
παραμένουν
ένα άπιαστο
όραμα.