46630 - Το βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το βιβλίο
του θησαυρού
παραμένει
ανοιχτό
για να γράψει
πάνω του
κάθε
ελεύθερος
άνθρωπος
ακόμα
κι αν δεν υπάρχει
κανείς
για να διαβάσει
τη συνέχεια
του έργου
μόνο και μόνο
επειδή είναι
το πρέπον.