46637 - Το μάθημα με την Μαρία

Ν. Λυγερός

Το μάθημα με την Μαρία
έδειξε ότι η αγάπη
της Διδασκαλίας
ξεπερνά
πολλά προβλήματα
γιατί επικεντρώνεται
στην ουσία
και δεν κοιτά
τις λεπτομέρειες
που δεν είναι
ενδείξεις
για την συνέχεια
του έργου
που αγγίζει
όλο και βαθύτερα
την ανθρωπιά.