46639 - Η ιδέα του Σάκη

Ν. Λυγερός

Η ιδέα του Σάκη
είναι ν’ αρχίσει
η μετακόμιση
του Μουσείου
Καραθεοδωρή
για να έχει
επιτέλους
τους φυσικούς
και ιστορικούς
χώρους
που περιμένουν
για να έρθει
ο χρόνος
των εκθεμάτων
του παρελθόντος
που θέλουν
να δουν
το μέλλον.