46642 - Στην Κύπρο

Ν. Λυγερός

Στην Κύπρο
οι μικροί άνθρωποι
είχαν τεράστια χαρά
με το τετραμετά
γιατί έβλεπαν
ότι είναι μέσον
όχι μόνο
επικοινωνίας
αλλά συνεννόησης
και με αυτόν
τον κώδικα
ανέπτυξαν
και διαφορετικό
λεξιλόγιο
για να πουν
τις δικές τους
ιδέες.