46643 - Οι κατεχόμενες περιουσίες

Ν. Λυγερός

Οι κατεχόμενες περιουσίες
δεν είναι
εγκαταλελειμμένες
αλλά αποτελούν
στρατηγικές επενδύσεις
για όσους πιστεύουν
στην απελευθέρωση
του μέλλοντος
για την Κύπρο
και δεν περιμένουν
από τους άλλους
να κινηθούν
αλλά πράττουν
το απαραίτητο
χωρίς
να διστάζουν.