46646 - Δώσε ονόματα

Ν. Λυγερός

Δώσε ονόματα
στους κατεχόμενους
δρόμους
για να δεις
καλύτερα
το μέλλον
που προετοιμάζουμε
χωρίς βέβαια
να ξεχάσεις
το παρελθόν
αφού αυτό
ζει μέσα σου
και αποτελεί
υπόσταση
της συνέχειας
του έργου.