46647 - Η πρακτική αντίσταση

Ν. Λυγερός

Η πρακτική αντίσταση
αρχίζει με τη θέληση
και την τόλμη
της πράξης
που αλλάζει
την πραγματικότητα
χωρίς ποτέ
να στέκεται
στα εμπόδια
αλλά να τα ξεπερνά
για να φτιάξει
άλλες συνθήκες
που δημιουργούν
νέα δεδομένα
για τα κατεχόμενα
ακόμα
και με λουλούδια.