46648 - Ο κήπος

Ν. Λυγερός

Ο κήπος
που είναι
προσεγμένος
αποδεικνύει
ότι η νοημοσύνη
συνεχίζει
το έργο
της μνημοσύνης
γιατί ξέρει
ότι υπάρχει
ανάγκη
να γίνει
γέφυρα
χρονική
για να συνδέσει
τα γεγονότα
τα μακρινά
του Χρόνου.