46649 - Οι πρόσφυγες

Ν. Λυγερός

Οι πρόσφυγες
δεν γεννήθηκαν
πρόσφυγες
έτσι πρέπει να σκεφτείς
τι ήταν πριν
για να καθορίσεις
ποιο είναι
το είναι τους
δηλαδή
η οντολογία τους
κι όχι μόνο
οι ιδιότητες
που απέκτησαν
με την πάροδο
του Χρόνου
λόγω κατοχής.