46651 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
της απελευθέρωσης
δεν πρέπει
να γίνεται μόνο
σε εθνικό επίπεδο
αλλά και σε προσωπικό
γιατί η μονάδα
του ανθρώπου
πρέπει να γίνεται
μονάδα του έργου
που ξεπερνά
τα όρια
του ατόμου
για ν’ αγγίξει
τους άλλους
συνανθρώπους
χωρίς εμπόδια.